Palvelut

Asiantunteva palvelu
Henkilökuntamme antaa asiantuntevia neuvoja ilman ajanvarausta. Kouluttaudumme ja ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoamme. Apteekissamme palvelevat astmaan ja diabetekseen erityiskoulutuksen saaneet farmaseutit.

Alkuomavastuu
Vuoden 2023 alusta lääkekorvausta maksetaan vasta 50€ alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

  • Alkuomavastuu on vuosikohtainen. Se ei koske alle 18-vuotiaita.
  • Alkuomavastuu kertyy, kun ostat reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia valmisteita.
  • Alkuomavastuu voi täyttyä yhdestä tai useammasta lääkeostosta.
  • Kaikissa apteekeissa ja Kelassa on ajantasainen tieto maksamasi alkuomavastuun määrästä.

Vuosiomavastuu eli entinen Lääkekatto
Vuosiomavastuu on apteekkikuluille sovittu vuosittainen yläraja. Vuosiomavastuun tarkoitus on estää yksittäisen henkilön lääkekustannusten nouseminen kohtuuttoman korkeaksi. Vuosiomavastuun suuruus vuonna 2023 on 592,16€. Kun vuosiomavastuusumma ylittyy, henkilö on oikeutettu Kelan lisäkorvaukseen. Lisäkorvaus tarkoittaa sitä, että 2,50€ lääkekohtaisen omavastuun jälkeen ylimenevä osa korvataan kokonaan.
Vuosiomavastuuta kartuttaa korvattujen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet. Myös 50€ alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä alkuomavastuuta. Kela ilmoittaa vuosiomavastuurajan ylittymisestä kirjeitse. Apteekki saa asiakasta koskevat ajantasaiset suorakorvaustiedot Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Neuvomme mielellämme lääkkeiden lisäkorvaukseen liittyvissä asioissa.

Lääkekorvaukset
Lääkkeiden hintojen pitää lääkelain mukaan olla kaikissa apteekeissa samat. Lääkkeissä noudatetaan valtioneuvoston lääketaksan mukaista hinnoittelua. Reseptilääkkeen hintaan vaikuttavat lisäksi Kelan lääkekorvaukset ja lääkevaihto. Korvausta maksetaan vain niistä lääkevalmisteista, joille Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden. Sotaveteraaneille myönnetään lakisääteisesti kymmenen prosentin alennus peruskorvattavista reseptilääkkeistä ja itsehoitolääkkeistä. Lääkekorvauksen saa apteekissa esittämällä Kela-kortin.

Korvausluokat Korvataan
Peruskorvattavat 40 %
Alempi erityiskorvaus 65 %
Ylempi erityiskorvaus 100 % asiakkaan osuus: 4,50 euroa/lääke
Neuvomme apteekissa mielellämme lääkekorvauksiin liittyvissä asioissa.

Lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus
Eri vaivoihin määrätyillä lääkkeillä saattaa olla yllättäviä yhteisvaikutuksia. Ongelmia voi muodostua etenkin, jos lääkkeitä on määrännyt useampi kuin yksi lääkäri. Myös ilman reseptiä ostettavilla lääkkeillä tai luontaistuotteilla voi olla yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa. Tarkistamme aina, että toimittamamme lääkkeet sopivat keskenään yhdessä käytettäviksi.

Reseptien uusinta
Lääkemääräys on voimassa vuoden sen kirjoittamis- tai uusimispäivästä, jonka jälkeen resepti on uusittava. Myllypuron terveysasemalla kirjoitetut säännöllistä lääkitystä koskevat reseptit voi jättää meille uusittaviksi (uusimispyynnön hinta 2€/resepti, maksimissaan 10€/kerta), jolloin reseptin ja tarvittavat lääkkeet voi noutaa myöhemmin samalla käynnillä. Voimme tarvittaessa uusia myös yksityislääkärin kirjoittamat reseptit. Reseptin uusintaan kannattaa varata reilu viikko aikaa.

Teemapäiviä ja tuote-esittelyjä
Apteekissamme järjestetään teemapäiviä ja tuote-esittelyjä. Teemme yhteistyötä esim. Helsingin sydänpiirin kanssa. Sydänpiirin terveydenhoitaja käy apteekissa muutaman kerran vuodessa tekemässä kolesterolimittauksia.

Lääkejätteiden vastaanotto
Lääkejätteitä ovat vanhentuneet, pilaantuneet tai tarpeettomat lääkkeet ja elohopeakuumemittarit. Lääkejätteet ovat ongelmajätteitä, jotka hävitetään ongelmajätteiden käsittelylaitoksessa Ekokemissä Riihimäellä. Lääkejätteitä ei pidä säilyttää kotona eikä niitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Apteekkimme ottaa vastaan lääkejätteet veloituksetta edelleenkuljetusta varten. Lääketurvallisuussyistä otamme vastaan jo asiakkaalle luovutettuja lääkkeitä ainoastaan hävitettäviksi.

Apteekkiin tuotavat lääkejätteet tulee eritellä seuraavasti:

Jodia sisältävät valmisteet
(esim. joditabletit, jodia sisältävät Betadine- ja Iodosorb-valmisteet)
Jodipitoiset  valmisteet, mm. joditabletit, -voiteet ja -liuokset (esim. Betadine) palautetaan apteekkiin erillään muista lääkkeistä mieluiten alkuperäispakkauksissaan selvästi merkittyinä.
Tabletit Tabletit palautetaan apteekkiin mieluiten alkuperäispakkauksissaan.
Voiteet, nestemäiset lääkkeet ja aerosolit Voiteet, nestemäiset lääkkeet ja aerosolit tuodaan apteekkiin omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Ohjeliput tulee poistaa reseptilääkkeistä tietosuojan takia.
Elohopeakuumemittarit Elohopeakuumemittarit tuodaan apteekkiin aina erillään muusta lääkejätteestä. Kuumemittarin ollessa rikkoutunut tulee sen olla pakattu tiiviiseen, hyvin suljettuun astiaan. Astian päälle merkitään selvästi, että se sisältää elohopeaa.
Riskijätteet
(ruiskut, neulat, sytostaatit)
Ruiskut ja neulat tuodaan apteekkiin erillään muista lääkejätteistä pakattuna hyvin suljettuun astiaan, johon on merkitty ”riskijäte”. Sytostaatit tuodaan alkuperäispakkauksissaan selvästi merkittyinä erillään muista lääkejätteistä.
Mitkä eivät kuuluapteekkiin tuotaviin lääkejätteisiin?
  • kodin muut ongelmajätteet, kuten esim. paristot, kemikaalit ja liuottimet
  • tyhjät pakkaukset, kuten esim. tyhjät lasipullot, voideputket, aerosolit
  • keittosuola- eli natriumkloridiliuos ja sokeri- eli glukoosiliuos
  • kosmeettiset valmisteet ja perusvoiteet sekä ravintolisät, vitamiinit yms.